MBN

MAGAZİN

Gadir Hum Bayramı: Gadir-i Hum Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum...

Yemen: İsrail'den Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı-
Published Time: 23.06.2024 - 14:05:41 Modified Time: 23.06.2024 - 14:05:41

Gadir-i Hum Bayramı 2024 yılında 23 Haziran 2024 tarihine denk geliyor. Gadir Hum Bayramı
Gadir-i Hum, Şiî dünyasının 18 Zilhicce’de coşku ile kutladığı bir bayramdır.Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gadir-i Hum Bayramı 2024 yılında 23 Haziran 2024 tarihine denk geliyor.


GADİR-İ HUM BAYRAMI NASIL KUTLANIR?Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu "Hirise" adı verilen güne özel yemeği hazırlar vatandaşlara dağıtılır.GADİR-İ HUM BAYRAMI TARİHÇESİGadîr-i Hum olayı Ahmed b. Hanbel, Müslim, İbn Mâce ve Hâkim en-Nîsâbûrî gibi Sünnî muhaddislerin naklettikleri hadislerde de geçmektedir. Ahmed b. Hanbel’in naklettiği rivayete göre Hz. Peygamber bir sefer esnasında Gadîr-i Hum denilen yerde konaklamış, öğle namazını kıldırdıktan sonra Hz. Ali’nin elinden tutup, “Ben kimin mevlâsı isem Ali de onun mevlâsıdır. Allahım, ona dost olana sen de dost ol, ona düşman olana sen de düşman ol!” dedikten sonra Hz. Ömer Hz. Ali ile karşılaşmış ve, “Ey Ali! Sen her müminin mevlâsı oldun” diyerek onu tebrik etmiştir (Müsned, IV, 281).

Aynı konuda başka bir rivayet nakleden Ahmed b. Hanbel, hadisin sonunda “Allahım, ona dost olana sen de dost ol, düşmanlık yapana da düşmanlık yap!” şeklinde yer alan kısmın hadise sonradan ilâve edildiğini söyler (a.g.e., I, 152). Müslim’in rivayetinde ise Resûl-i Ekrem’in, Mekke ile Medine arasındaki Hum adı verilen bir mevkide yaptığı konuşmada ölümünün yaklaştığına işaret ettiği, ashabına Allah’ın kitabını ve Ehl-i beytini (sekaleyn) bıraktığını belirttikten sonra Allah’ın kitabına sarılmalarını tavsiye ettiği ve Ehl-i beyti konusunda onlara Allah’ı hatırlattığı nakledilmiştir (Müslim, “Feżâiʾlü’ṣ-ṣaḥâbe”, 36). İbn Mâce (“Muḳaddime”, 11) ve Hâkim en-Nîsâbûrî de (el-Müstedrek, III, 109) benzer rivayetleri kaydetmişlerdir. Daha sonra Ya‘kūbî, İbn Kesîr ve Süyûtî gibi müteahhir dönem âlimleri bu rivayetlere eserlerinde yer vermişlerdir.Şii geleneğinin zengin ve geniş rivayetlerle ayrıntılı bir şekilde anlattığı Gadîr-i Hum olayı İbn Hişâm, İbn Sa‘d, Taberî gibi ilk devir müelliflerince ya hiç zikredilmemiş, yahut da Resûl-i Ekrem’in konuşmasına yer verilmeden sadece orada konakladığından söz edilmiştir. Ayrıca bunların hiçbiri Resûl-i Ekrem’in sözlerini, Şiîler’in anladığı gibi Hz. Ali’nin imâmeti ve hilâfeti için bir delil olarak değerlendirmemiştir. Aslında Şiî geleneğinin bu olay münasebetiyle indirildiğini söylediği âyet (el-Mâide 5/67) müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre çok önce nâzil olmuştur.


Kaza mı, cinayet mi? Melek’in öldüğü olayın görüntüsü ortaya çıktı


Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alacak: EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?


Sivas’ta yoldan çıkan araçta 3 kişi yaralandı


Elazığ’da ot yangını


Yargıtay'dan şiddet mağduru kadınlar için emsal karar


Dev kruvaziyer 966 yolcusuyla Sinop’a geldi

Sayfa Yükleniyor...

MAGAZİN