MBN

GÜNDEM

Jandarma: Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (JS...

2 yıl hakkımız olmasına rağmen evden çıkarmak istedi: 3 bin 500 TL kira ödediği ev sahibiyle mahkemelik olan Nuri Alço'nun eşi konuştu
Published Time: 06.07.2024 - 11:05:53 Modified Time: 06.07.2024 - 11:05:53

200 SUBAY ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR JandarmaJandarma Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımıı başvuruları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris ekranı üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru şartları ve tarihler ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) 523 öğrenci alımı başvuru şartları neler?


Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne alınacak olan 200 Subay için adaylarda aranan şartlar arasında YKS 2024 sınavına girmiş olmak ve TYT sınavında ilk 450.000'de olan adaylar arasında Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT); Eşit Ağırlık (EA) puanına göre başarı sıralaması en az 150.000’inci,

Sözel (SÖZ) puanına göre başarı sıralaması en az 30.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

200 SUBAY ALIMI İÇİN GENEL ŞARTLAR

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2024) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2003 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ğ. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,


Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adayların “Başvuru Kılavuzunun” tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adaya aittir. Başvurular; 05 Temmuz 2024 günü başlayıp, 25 Temmuz 2024 günü saat 23.59’da sonaerecektir.

 


Lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir. [Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuruların yapıldığı Personel Temin Sistemi’ne (PTS) yüklemeleri gerekmektedir.]

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuru için; ÖSYM tarafından yapılan 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) aldıkları puan (Okul ve ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş şekliyle) esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre, sıralamada en az 450.000’inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(2) Şehit veya vazife malulü eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanın en az %80’ini almış olması gereklidir. [Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları; Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21’inci maddesinin (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veçocuklarını ifade eder (Eşi, babası, annesi şehit veya vazife malulü olan adaylar bu maddeden faydalanabilecek, yakını (Kardeş, dede, amca vs.) şehit veya vazife malulü olanlar faydalanamayacaktır.)]

GÜNDEM